Procedure aanvraag kerkelijk mandaat

 

Algemeen

Sinds 1999 dient elke leerkracht die rooms-katholieke godsdienst wenst te geven in de basisschool (kleuter- en lager onderwijs) een mandaat aan te vragen. Elke bisschop -of zijn afgevaardigde in naam van de bisschop- verleent dit mandaat voor zijn bisdom.

De mandaataanvrager meldt bij de aanvraag of hij/zij door het sacrament van het doopsel lid is van de rooms-katholieke kerkgemeenschap. Hij/zij bezit het bekwaamheidsbewijs dat bevestigt dat de nodige studies godsdienst en de bijhorende didactiek gevolgd werden. Hij/zij wil het engagement aangaan om het vak r.-k. godsdienst te geven volgens het geldende leerplan en wil de doelen zo goed mogelijk realiseren.

De mandaataanvrager krijgt op basis van deze gegevens een mandaatnummer. In het aartsbisdom Mechelen-Brussel vragen afgestudeerden dit mandaat onmiddellijk na het afstuderen aan. Ieder schoolbestuur kan daardoor meteen nagaan of een sollicitant godsdienst mag geven.

 

Voor de mandaataanvrager

Surf naar www.rkg.vlaanderen.

Het aanvragen van een mandaat verloopt in twee stappen:

Stap 1 = registratie
Je kunt dit doen via de knop 'registreren' bovenaan de pagina.
(Onthoud de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord voor stap 2.)

Je vult alle gevraagde gegevens in.

(Graag een persoonlijk mailadres invullen dat niet gelinkt is aan een school. Het gaat hier immers om een persoonlijk dossier van jou en heeft niets met de school,waar je tewerkgesteld bent,te maken.)

Na het registreren zal een administratief bediende van het Vicariaat Onderwijs Mechelen - Brussel je registratie nakijken en eventueel nog vragen stellen of documenten opvragen. Als de registratie is goedgekeurd ontvang je hiervan een mailbericht.

Stap 2 = mandaataanvraag
Na het ontvangen van het mailbericht van goedkeuring registratie log je je terug in in je online dossier (www.rkg.vlaanderen) met de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord (bij registratie opgevraagd) om mandaat aan te vragen. 

Je mandaataanvraag wordt nagekeken door de godsdienstinspectie die deze goedkeurt en doorstuurt naar de bisschoppelijk afgevaardigde die het ook op zijn beurt goedkeurt. Opnieuw ontvang je een mailbericht waarin je je mandaatnummer kan consulteren als een attest in bijlage. Dit attest en nummer kan je ook steeds consulteren in je online dossier.

Heb je een probleem of een vraag? Neem gerust contact op met Wendy Van Landeghem, administratief bediende op het nummer 015/298.401 of via wendy.van.landeghem@rkg.vlaanderen.

 

U wenst rooms-katholieke godsdienst te geven in het vrij katholiek basisonderwijs

Wanneer u het mandaatnummer hebt ontvangen, bezorgt u dit aan uw directie indien u aangesteld wordt in het vrij katholiek basisonderwijs.

 

U wenst rooms-katholieke godsdienst te geven in het stedelijk en gemeentelijk lager onderwijs (OVSG) of in het lager gemeenschapsonderwijs (GO!):

Indien u een taak als leermeester r.-k. godsdienst op zal nemen in het stedelijk en gemeentelijk lager onderwijs (OVSG) of in het lager gemeenschapsonderwijs (GO!), dan bezorgt u een afschrift van de toekenning van uw mandaatnummer en een kopie van uw diploma aan de betrokken inspecteur-adviseur. Zie wie-is-wie voor contactgegevens.

U bespreekt zo spoedig mogelijk met de betrokken inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst of u een bijkomende vorming dient te volgen.