Pastoraal op school basisonderwijs

 

Stuurgroep

Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel en coördinator Vera Vastesaeger leiden in tandem de stuurgroep “Pastoraal op school – Basisonderwijs”. De leden van de stuurgroep zijn Stephanie Claerhout, Erika De Brandt, Isabelle Imbrechts, Hilde Smeets, Helena Vanden Bergh, Danny Van Gelder en Paul Vereecke.

jurgen.mettepenningen@vikom.be  - 015 29 84 89

 

 

veravastesaeger@gmail.com - 0476/46.73.72

 

Jaarthema 2017-2018: Op zoek naar schatten...dwars door alles heen.   

 

Impulsen begin schooljaar

 

Startviering                                                                                     

Startviering kleuterschool

Impulsen lagere school

Logo met tekst

Logo zonder tekst

Lied partituur

Lied tekst

Lied gezongen versie

Lied instrumentale versie

Gebed

 

Advent en Kerstmis - Een kerststal vol schatten

 

Adventskalender

Kerstviering

 

Veertigdagentijd en Pasen - Kiemkracht, wat een pracht!

 

Viering voor de paastijd

Kalender veertigdagentijd

Impulsen kleuterschool

 

Eindviering - Een zee aan schatten

 

Eindviering Een zee aan schatten

 

Vorige werkjaren

 

Jaarthema 2016-2017: Een koffer vol... . 

 

Eindviering - Een koffer vol... dromen

 

Eindviering Een koffer vol...dromen

 

Veertigdagentijd en Pasen - Een koffer vol wegwijzers

 

Viering voor de paastijd

Aftelkalender

Samen onderweg naar Pasen... met kleuters

 

Advent en Kerst - Een koffer vol!

 

Adventskalender

Kerstviering!

 

Impulsen oktober 

 

Gebedskaartjes

Impulsen

Jaarlogo

Kaartjes met gebedjes die passen binnen het thema

 

Impulsen begin schooljaar

 

Jaarthemalied

Tekst 

Gezongen versie

Instrumentale versie

Partituur

Lied met gebaren

Startviering

Impulsen Lager Onderwijs

Impulsen Kleuteronderwijs met startviering erbij

 

Jaarthema 2015-2016: Kijk eens door een andere bril (met Marcus 10,46-52 centraal)

 

Jaarlogo

logo

Jaarthemagebed

jaarthemagebed

Jaarthemalied

tekst

partituur

gezongen versie

instrumentale versie

 

Impulsen begin schooljaar

 

Startviering Lager Onderwijs

Impulsen begin schooljaar Lager Onderwijs

Klasimpulsen Kleuterschool

Impulsen personeelsvergaderingen

Werkblaadjes begin schooljaar Lager Onderwijs

 

Veertigdagentijd en Pasen 

 

Impulsen veertigdagentijd en Goede Week 2016 Lager Onderwijs

Aftelkalender veertigdagentijd 2016 Lager Onderwijs

Paasviering Lager Onderwijs

 

Allerheiligen en Allerzielen

 

Impulsen Allerheiligen

Impulsen Allerzielen

 

Pastorale impulsdag

 

- sfeerbeelden impulsdag

- Gedicht "Als ik blijf kijken"

- Tekst "Alles hangt er van af hoe je het bekijkt"

 

Ingestuurd door u... om te delen met elkaar!

- Filmpje in verband met sociale vaardigheden - van juf Hilde en juf Greetvan juf Hilde en juf Greet (Sint-Jozefs- en Sint-Albertusschool, Sint-Agatha-Berchem)

 

Jaarthema 2014-2015: Doe aan een ander wat je wil dat een ander voor jou doet. (Mt 7,12)

 

Jaarlogo

 

Logo

 

Jaarthemagebed

 

Jaarthemagebed

 

Thematekst

 

Thematekst

 

Impulsen begin schooljaar

 

Startviering

 

Veertigdagentijd en Pasen

Paasviering

 

Impulsen einde schooljaar

 

Eindviering

 

Pastorale steekkaarten!

Wat? Verantwoordelijken pastoraal van alle Vlaamse bisdommen hebben in overleg met elkaar en met het VSKO elf 'pastorale steekkaarten' ontworpen.

Doel? Vanuit een evangelische inspiratie een bijdrage leveren om schooleigen momenten te verdiepen en te versterken in de lijn van het OKB.

Waar? De elf steekkaarten zijn te vinden op http://pastoraal.vsko.be/nieuws/inspiratie-de-praktijk-pastorale-steekkaarten , waar u ze ook kan bestellen.

Ondersteuning hierbij?  Jurgen.mettepenningen@vikom.be en veravastesaeger@gmail.com of  0476/46.73.72

 

Rouwkoffer

Het vicariaat stelt een rouwkoffer ter beschikking ter ondersteuning van onze scholen. In situaties van overlijden, wanneer het leven snijdt, kan men over deze koffer beschikken. Ook voor degenen die de inhoud ervan ter inspiratie voor een eigen rouwkoffer op school willen lenen, is deze koffer beschikbaar. Deze rouwkoffer werd samengesteld met de hulp van Katrien De Decker. (vereniging BAKERO-FRIENDS)

Wie de rouwkoffer wil, contacteert veravastesaeger@gmail.com of 0476/46.73.72

 

Vorige werkjaren

 

Jaarthema 2014-2015: "Doe aan een ander wat je wil dat een ander voor jou doet"

Het algemeen jaarthema van de pedagogische begeleiding luidt "Een pluim voor..." De pastorale werking binnen onze scholen wil bij dat thema aansluiten met een zin uit de Bergrede: "Doe aan een ander wat je wil dat een ander voor jou doet" (Matteüs 7,12). Vandaar het jaarthema voor pastoraal in het Basisonderwijs: "Doe aan een ander..." (Mt 7,12).

 

Jaarlogo

- LOGO JAARTHEMA: /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/logo_jaarthema_pastoraal_2014-2015.docx

- Thematekst "Doe aan een ander..." : /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/thematekst_doe_aan_een_ander._mt_712_2014.pdf

Themagebed

- Themagebed "Doe aan een ander..." : /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/themagebed_doe_aan_een_ander._mt_712.pdf

Impulsen begin schooljaar

- Gebeden thema "Doe aan een ander..." : /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/gebeden_jaarthema_doe_aan_een_ander.pdf

- School- en klasimpulsen "Doe aan een ander..." : /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/school-_en_klasimpulsen_thema_doe_aan_een_ander.pdf

- Kleuterschool - startviering : /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/klasimpulsen_k.s._doe_aan_een_ander._start_schooljaar.pdf

- Lagere school - startviering : /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/startviering_2014_l.s.pdf

 

2de Impulsdag pastoraal op school (2014)

Op dinsdag 9 september 2014 vond in Heverlee in de lokalen van de Katholieke Hogeschool Leuven de tweede ‘Impulsdag’ plaats voor leerkrachten en directies van het Nederlandstalige basisonderwijs van ons aartsbisdom. Meer dan 300 schooldirecties en leerkrachten tekenden present !

Sfeerbeelden Impulsdag Pastoraal 2014

/sites/default/files/imce/foto_een_tevreden_frans_mattheus.jpg

/sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/onthaal.pdf

/sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/ontmoetingsmoment.pdf

/sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/openingsmoment.pdf

/sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/slotmoment.pdf

/sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/werkwinkels.pdf

Themalied

- Partituur themalied: /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/jaarthemalied_partituur.pdf

- Themalied vocale versie: /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/jaarthemalied_vocaal.mp3

- Themalied instrumentale versie: /sites/default/files/imce/identiteit/pastoraal/jaarthemalied_instrumentaal.mp3

 

Uw vragen

Heeft u nog vragen? Breng ons via deze link  op de hoogte.