Professionaliseringsaanbod 2019-2020

Wegwijzer naar het begeleidingsaanbod (DPB Mechelen-Brussel) en het nascholingsaanbod (Nascholing Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Met onderstaand stappenplan willen we u ondersteunen bij het maken van prioriteiten voor schooljaar 2019-2020.
We hopen op deze manier een gerichte leidraad te bieden om doelgericht keuzes te maken in functie van uw prioriteiten.
Indien u deze stappen graag doorloopt samen met uw schoolbegeleider, kan u met hem/haar contact opnemen.

De vermelde bijlages vindt u onderaan deze pagina.

Stap 1: terugblik en outputgegevens samenbrengen en analyseren – Bijlage 1

Stap 2: prioriteren samen met het team – Bijlage 2 Eisenhower

Stap 3: plannen op lange termijn aan de hand van een meerjarenplan – Bijlage 3 KS  - Bijlage 3 LS  

Stap 4: plannen op korte termijn aan de hand van een jaaractieplan – Bijlage 4

Stap 5: professionalisering bepalen in functie van haalbaarheid en draagkracht – Bijlage 5 professionaliseringplan
Koppel je noden aan volgende vragen: Wat? Wie? Wanneer? Hoe? Borgen/vastzetten? Wat is haalbaar binnen de overlegtijd/overlegstructuur in schooljaar 2019-2020?

Stap 6: koppelen van noden aan aanbod

Welke noden worden duidelijk na de evaluatie van het voorbije jaar of de voorbije jaren?

Begeleiding van leerlingen (taalbeleid, ZORG/GOK) - Identiteitsontwikkeling - Didactiek en leerplannen - Kwaliteitsontwikkeling -Personeelsbeleid - Schoolorganisatie - Welzijn op het werk - -- Infrastructuur - Financieel beheer en overheidsopdrachten - Andere

Omschrijf uw concrete nood vanuit bovenstaande keuze.

 

Vanaf 2 mei is het nascholingsaanbod en begeleidingsaanbod te raadplegen. Ga na welk aanbod het meest aansluit bij uw keuze/nood/vraag.

Vanaf 15 mei kan u inschrijven.

Nascholing: zelf inschrijven op   www.nascholing.be   

Begeleidingsaanbod van de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel vindt u als bijlage 6 onderaan deze pagina. Inschrijven en meer info via deze link.

Bij vragen kan u contact opnemen met de contactpersoon (coördinator) van uw MDT. Hier kan u ook meer info opvragen over het specifieke begeleidingsaanbod van uw MDT.