Wie is wie

REGIODIRECTEUR DIENST PEDAGOGISCHE BEGELEIDING REGIO MECHELEN-BRUSSEL

Peter Op 't Eynde

REGIODIRECTEUR DIENST PEDAGOGISCHE BEGELEIDING REGIO MECHELEN-BRUSSEL
peter.opteynde@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0497 54 09 69

NIVEAUCOORDINATOR BUITENGEWOON ONDERWIJS - REGIOCOORDINATOR COMPETENTIEONTWIKKELIING

Wilfried Neutjens

NIVEAUCOORDINATOR BUO - REGIOCOORDINATOR COMPETENTIEONTWIKKELING
wilfried.neutjens@katholiekonderwijs.vlaanderen
Tel. 015 29 84 38 GSM 0477 88 03 74

BEGELEIDERS SCHOOLONTWIKKELING

Guy Hanssens

Schoolbegeleider
guy.hanssens@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0473 62 02 37

Wouter Jaecques

Begeleider schoolontwikkeling
wouter.jaecques@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0488 57 01 52

BEGELEIDERS CURRICULUM

Karen Nackom

Bewegingsopvoeding en LO - BaO, BuO en SO
karen.nackom@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0495 54 80 12

ONDERSTEUNINGSNETWERK WEST-BRABANT-BRUSSEL

Joke Boeckx

Begeleider competentieontwikkeling
onw.westbrabantbrussel@gmail.com
GSM 0486 57 65 60

Aafke De Leeuw

Begeleider competentieontwikkeling
aafke.deleeuw@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0494 90 65 52

Katleen Koopmans

Begel. schoolontwikkeling BaO - begel. competentieontwikkeling ONW West-Brabant-Brussel
katleen.koopmans@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0497 17 85 52

ONDERSTEUNINGSNETWERK NOORD-BRABANT

Luc Bosman

Begeleider competentieontwikkeling
luc.bosman@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0473 86 54 19

Marc Brans

Begeleider competentieontwikkeling
marc.brans@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0497 30 57 26

Linda De Cuyper

Begeleider compententieontwikkeling
linda.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0474 57 30 22

ONDERSTEUNINGSNETWERK OOST-BRABANT

Katleen Gillard

Begeleider competentieontwikkeling
katleen.gillard@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0495 27 80 21

Ann Van Dessel

Begeleider competentieontwikkeling
ann.vandessel@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0475 59 83 28

Stéphanie Van Eyen

Begeleider competentieontwikkeling
stephanie.vaneyen@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0478 72 25 39