Vacatures

Directeur buitengewoon basisonderwijs type 3 en 9 Ten Desselaer Lovenjoel

Ten Desselaer is op zoek naar een voltijds directeur en dit vanaf 1 september 2018 voor een open betrekking.

Vacature voor de functie van Beheerder LKSD (m/v)

De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) werft een beheerder logistiek aan met indiensttreding op 1 september 2018. Het betreft een voltijdse opdracht.
De beheerder wordt toegevoegd aan het directiecomité van de vijf scholen die deel uitmaken van de vzw, nl.

Pedagogische eenheid H.-Drievuldigheidscollege

Lagere school en secundaire school, Oude Markt 28, 3000 Leuven

Pedagogische eenheid Paridaensinstituut

Pedagogisch Directeur Middenschool (M/V)

Met ingang van 1 september 2018 heeft de vzw Katholiek Basis en Secundair Onderwijs Ternat (KBSOT) voor haar middenschool Sint-Angela in Ternat een vacature voor een voltijds
 

Pedagogisch Directeur Middenschool (M/V)

Directeur Technische Scholen Mechelen

Groep TSM, ‘Technische Scholen Mechelen’ biedt onderwijs aan verschillende doelgroepen gespreid over verschillende campussen:

Secundair onderwijs: STEM-school met TSO- en BSO- en DBSO-richtingen

  • Eerste graad
  • Tweede en derde graad
  • Centrum voor Leren en Werken,

Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Algemeen directeur (m/v) Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat

De scholengroep samengesteld uit volgende schoolbesturen:

  • Regina Caeli Dilbeek vzw
  • V.K.B.D.S.M. vzw (Vrije Katholieke Basisscholen Dilbeek en Sint-  Martinus)
  • Katholiek Kleuteronderwijs Kapelle vzw
  • Vrije Kleuterschool Trip Trap vzw

 
gaat over tot de aanwerving van een
 
                        ALGEMEEN DIRECTEUR (m/v)

 

1. Kerntaken

Algemeen directeur Sint-Paulus vzw

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw zoekt een nieuwe Algemeen Directeur vzw (vrouw of man) voor indiensttreding op 01/08/2018

Algemeen

Vacature directeur Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel

De v.z.w. Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw heeft een vacature voor de functie van directeur in de Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw in 3270 Scherpenheuvel met vestigingsplaatsen Rozenkranslaan 4b (LS) en Basilieklaan 53 (KS). Alle informatie met betrekking tot deze vacatue kan u vinden in bijgevoegd document. 

 

Directeur (m/v)│BuSO Kristus-Koning

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde (vanaf 01/09/18)

Bekijk hier een filmpje waarin je onze organisatie leert kennen! 

 

Functie

Pagina's